Alleluja. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Stosunkowo od niedawna pamiątkę Wniebowstąpienia obchodzimy w Siódmą Niedzielę Wielkanocy. O ile sama myśl o odejściu Jezusa napełniała apostołów smutkiem przed Jego Męką, to odejście w chwale umocniło ich mocą z wysokości i obietnicą trwalej obecności Mistrza wśród uczniów wobec zadania: Idźcie i głoście. A to coś i dla nas: Jezus jest wśród nas, choć tylko przez wiarę: w Piśmie, w Eucharystii, w swoich sługach… A więc i my mamy iść i głosić.