Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą
Błogosławionaś Ty między niewiastami

Trzeba było Niepokalanego Poczęcia, by niewiasta, która z ciekawości sprzeciwiła się Bogu, kosztując zła, mogła powiedzieć: „Otom Ja – niech mi stanie”. Podziwiając w Maryi czystość i wspaniałość Bożego Stworzenia, prosimy aby nasze pragnienia były zawsze kierowane ku Bogu, który jedynie jest źródłem dobra, piękna i prawdy.