Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
Każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

Podobno najbardziej irytują nas te wady bliźnich, z którymi nie możemy sobie sami poradzić. Duch Święty uczy nas, jak patrzeć na to, że są razem i chwast i pszenica. Cierpliwości. Doskonałość jest na końcu. Niekiedy trzeba przetrwać aż do czasu żniwa. Niekiedy delikatnie a stanowczo interweniować. A najważniejsze: nie być siewcami chwastu. W sobie i w innych…