Alleluja. Przyjdź Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Na początku Duch Boży unosił się nad wodami, potem działał w prorokach Starego Przymierza, wreszcie zstąpił na Maryję w Nazarecie, a na Jezusa nad Jordanem i – wywiódł Go na pustynię. Jezus obiecał: „Ześlę Go wam”. I zesłał na apostołów w dniu Zmartwychwstania: „Weźmijcie…” Na odpuszczenie grzechów. A w dniu dzisiejszym wszyscy w Wieczerniku zostali napełnieni mocą z wysoka. I wyszli, by głosić Słowo aż po krańce Ziemi.

A my? Chrzest, bierzmowanie, każdy uczyniony znak krzyża, każda dobra myśl, słowo, czyn.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami…