Za wszystko dziękujcie Bogu
Taka jest bowiem wola Boża względem was w Chrystusie Jezusie

Często mamy pretensje do siebie, do ludzi, do Boga, że tyle rzeczy nam „nie wychodzi”. A może dzisiaj pomyślmy, co nam „wyszło”, co się udało, cośmy otrzymali w sferze materialnej i duchowej. Więcej zła, czy dobra. A czy za dobro potrafimy podziękować Bogu i ludziom?