Alleluja. Daję wam przykazanie nowe
Abyście się wzajemnie miłowali,
Jak Ja was umiłowałem.

Jak to przykazanie nowe? Przecież przykazanie miłości obowiązuje od początku. Choćby: „a bliźniego swego, jak siebie samego” Właśnie! Bo Jezus mówi: „Miłujcie się wzajemnie, jak JA was umiłowałem”. A to już wyższy stopień miłości – miłość Boga do człowieka. Im więcej w nas Boga, tym większa i lepsza jest miłość KAŻDEGO CZŁOWIEKA. Jest nad czym myśleć… jaka jest ta moja miłość. Czy ociera łzy?…