Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa
z całym swym bogactwem

Jezu, chciałeś się urodzić w Rodzinie. Matka, Ojciec, nawet przybrany i dziecko. A nasze rodziny? Moja rodzina? Ta, z której wyszedłem i którą założyłem? Czy mogę ją nazwać domowym Kościołem? Jezu, pomnóż w nas miłość i odpowiedzialność. Rozlej ciepło Twego Żłóbka i Domku Nazaretańskiego na wszystkie rodziny. By były sobą.