Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi

Na podstawie słów Pisma świętego uwierzyliśmy wielu świadectwom o Jezusie Zbawicielu. Prorok Izajasz, święty Paweł apostoł, św. Jan Chrzciciel. Wiara nasza będzie się umacniała, jeśli będzie przekazywana. Czy odczuwam potrzebę radosnego dzielenia się z innymi Dobrą Nowiną, którą staram się żyć. Jezu, Światłości prawdziwa, oświeć mnie.