Żywe jest słowo Boże i skuteczne
Zdolne osądzić pragnienia i myśli serca

I Jezus przychodzi do nas, przychodzi do mnie, bo – aż straszno powiedzieć – znajduje wiarę. Może słabą i chwiejną, ale wierną, jak w tej chwili, gdy rozmyślam o Tobie i o sobie i natarczywie proszę: pomnóż tę wiarę we mnie. Niech przenosi góry. Zła i obłudy. Zmęczenia i zniechęcenia.