Chrystus został ogłoszony narodom
Znalazł wiarę w świece, Jemu chwała na wieki

Jezus nie zatrzymuje tylko dla swej ludzkiej natury ścisłego zjednoczenia z Bogiem. Przez to, że stał się człowiekiem, podnosi wszystkich nas, ludzi do godności dzieci Bożych. Chrześcijaninie, poznaj, godność swoją (św. Leon Wielki). Świat mnie często nie docenia, rani, krzywdzi. Więc Jezus woła: Pójdźcie do mnie wszyscy. Tylko w Nim mogę być w pełni sobą.