Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne

Jestem stworzony przez Boga, który mnie kocha. To mnie podtrzymuje na duchu i nie pozwala zwątpić, nawet kiedy sam nie daję świadectwa miłości Boga i człowieka. W duchu wiary pokonuję zwątpienie. Wracam. A jakże często On sam się dopomina o mieszkanie w moim domu.