Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego

W imię wolności, a przecież jak bardzo ogranicza się dzisiaj wolność człowieka. Jednak nie do końca. Bo w każdej sytuacji można wybierać między dobrem a złem. Prawdziwa mądrość wybiera zawsze dobro, na które wskazuje Mądrość Przedwieczna, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Stawia On nam wysokie wymagania, ale i udziela wszelkiej pomocy, byśmy im sprostali. Panie Jezu, daj nam światło, byśmy zawsze wiedzieli, jakie dobro mamy wybrać i siłę, byśmy dobrego wyboru mogli dokonać.