W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania

Wobec moich grzechów Bóg zawsze wychodzi z łaską przebaczenia. Często nie chce mi się wprost w to wierzyć i paradoksalnie wygodniej żyję bez świadomości przebaczenia. Obym chciał i umiał powiedzieć: „Wstanę i pójdę do mojego Ojca”.