Światło na oświecenie pogan
I chwała ludu Twego Izraela

Za łaską Ducha Świętego starzec Symeon rozpoznał w Niemowlęciu Zbawiciela świata. Ten sam Duch Święty uzdolnił i mnie w Chrzcie świętym, bym rozpoznawał Jezusa, Zbawiciela i Brata, w Eucharystii, w Słowie Bożym i w duszy każdego człowieka, zwłaszcza niemowlaka, w którego oczach odbija się niebo. Czy pamiętam o tym, zwłaszcza kiedy pogrążam się w mroku grzechu, a wiara słabnie, przytłoczona cierpieniem lub niezwyczajną pomyślnością?