ABY WE WSZYSTKIM BYŁ BÓG UWIELBIONY!

Leon Knabit OSB - mnich, duszpasterz, pisarz i bloger

Wypada zacząć od początku, a początek miał miejsce w Bielsku Podlaskim, gdzie Ojciec Leon – a właściwie Stefan Knabit – 26 XII 1929 r. przyszedł na świat. Jak sam mówił, jego decyzja o wstąpieniu do seminarium duchownego w Siedlcach „nie była czymś nadzwyczajnym”…

Leon Knabit OSB

Księża nie zdają sobie często sprawy z tego, że zdejmowanie sutanny przy byle okazji wspomaga laicyzację. Przecież polega ona między innymi na tym, żeby usuwać z przestrzeni zewnętrznej znaki religijne.

Początek

Wypada zacząć od początku, a początek miał miejsce w Bielsku Podlaskim, gdzie Ojciec Leon – a właściwie Stefan Knabit – 26 XII 1929 r. przyszedł na świat. Jak sam mówił, jego decyzja o wstąpieniu do seminarium duchownego w Siedlcach „nie była czymś nadzwyczajnym” – powołanie nie objawiło mu się niczym grom z jasnego nieba; rozwijało się stopniowo. Z całą pewnością był to jednak słuszny krok; o radości z podjęcia tego postanowienia Ojciec Leon często dawał świadectwo. Po studiach i święceniach kapłańskich (r. 1953; udzielił ich bp Ignacy Świrski) rozpoczął pracę duszpasterską: w Gronkowie, w Brzegach (gdzie pełnił funkcję rektora kościoła), przez kilka miesięcy w Rozwadówce; był także ojcem duchownym Małego Seminarium Duchownego w Siedlcach do czerwca 1956 r. Potem był kapelanem i rektorem Domu Diecezjalnego w Pewli Małej, aż do roku 1958, kiedy to przyjęto go – za biskupią zgodą – do klasztoru (podówczas jeszcze przeoratu) benedyktynów w Tyńcu.

leon_knabit_3
leon_knabit_2
leon_knabit_4

Nowy etap – życie mnisze

Zaczął się więc nowy etap – życie mnisze, w którym nie brak obowiązków nieraz bardzo prostych, posług przez niektórych niedocenianych, a przy tym – wymagających; pod wieloma względami to droga inna niż droga kapłańska. Życie konsekrowane jest jednak przede wszystkim ścieżką radości, a jak się patrzyło na Ojca Leona, trudno pomyśleć, by kiedykolwiek miał do tego inne nastawienie! Nowe życie, a więc i… nowe imię: to od tego punktu ksiądz Stefan staje się z początku wielebnym bratem Leonem (na cześć świętego papieża Leona Wielkiego, którego wspominamy 10 XI), a po ślubach wieczystych (1963) – ojcem.

Tyniec jest miejscem, gdzie tradycja monastyczna styka się z otaczającą klasztor rzeczywistością w sposób bardzo realny: funkcjonuje tu parafia, i tak było też za nowicjatu młodego brata Leona. Dziś zaś przewijają się przez dom gości nieraz tłumy, na dziedzińcu w letnim sezonie nigdy nie brak odwiedzających, a przy tym od kilku–kilkunastu lat sprawnie funkcjonują sektory turystyki, kultury i działalności rekolekcyjno-warsztatowej. W tym środowisku, które z wolna kształtowało Ojca Leona, był On z pewnością potrzebny i ogromnie pożyteczny: rzetelnie pełnił w klasztorze rozmaite funkcje, dając przykład zaangażowania i benedyktyńskiej pracowitości. W latach 1963–70 posługiwał w parafii jako proboszcz; w 1971–1980 pełnił odpowiedzialny urząd mistrza nowicjatu, dbając o dobrą formację młodych tynieckich mnichów. W roku 1977 został mianowany podprzeorem klasztoru; z czasem jednak jedno kierownicze stanowisko zamieniono mu na inne, o wiele trudniejsze: został przeorem klasztoru benedyktynów w Lubiniu, który podówczas był przeoratem zależnym od Tyńca. Po dekadzie tej trudnej pracy (przez pięć ostatnich lat pobytu był nadto proboszczem lubińskiej parafii) wrócił do Tyńca, gdzie wkrótce miał otrzymać nowe obowiązki.

leon_knabit_6
leon_knabit_5
leon_knabit_7

Mnich, duszpasterz, pisarz i bloger

Znaczna odpowiedzialność była mu powierzana jeszcze dwukrotnie (podprzeor w latach 1994–99 i 2002–2005 oraz przeor w latach 2001–02). W tym okresie jednak z wolna Ojciec Leon dał się poznać coraz szerszym grupom odbiorców; nie tylko głosi rekolekcje, lecz zaczyna pojawiać się w mediach – jego popularność wzrasta. W TVP prowadził programy: „Ojciec Leon zaprasza”, „Salomon”, „Credo”, a wreszcie – „Ojciec Leon Zawodowiec” w Religia.tv. Współpracował z wieloma autorami, lecz przede wszystkim sam dowodził pisarskiego talentu, a Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów (oraz inne, oczywiście) chętnie publikuje jego książki. Brak tu miejsca, by wymieniać wszystkie pozycje, zresztą – wciąż ukazują się nowe.

Jego głos rozbrzmiewał w polskim Kościele na rozmaite sposoby. Od 2009 roku prowadził bloga (który w 2011 roku został Blogiem Roku w kategorii: Profesjonalne), z czasem przeniesionego na łamy portalu CSPB; Ojciec Knabit od początku był głównym filarem tej inicjatywy. Na bieżąco ukazują się materiały związane z Jego osobą; wypowiedzi, wywiady, relacje ze spotkań autorskich. Zawsze można go było spotkać przy benedyktyńskim stoisku w czasie krakowskich targów książkowych; słyszeliśmy jego głos w mediach, lecz także i z ambon kościołów w Polsce i… na świecie – Ojciec Leon głosił i w Rzymie, i w USA… Prowadził stałą rubrykę w „Gościu Niedzielnym” oraz na bieżąco udzielał wywiadów prasowych. Nie przestawał również świadczyć o świętości i wielkości Papieża Polaka, którego poznał jako biskupa krakowskiego jeszcze w Tyńcu. To właśnie dzięki Ojcu Leonowi mieliśmy szereg okazji, by na nowo spotkać się ze świętym Karolem Wojtyłą…

Osobę Ojca Knabita uhonorowano na rozmaite sposoby – jest kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, Orderu „Ecce Homo”, Orderu Uśmiechu, a także wielu innych odznaczeń. Czy jednak to wystarcza, by docenić Go należycie? Pozostaje przecież także ta druga strona – Ojciec Leon jako mnich, dbały o milczenie, o dyscyplinę śpiewu gregoriańskiego (zawsze życzliwie doradzający nam, początkującym kantorom), pełen troski o to, by wspólnota prawdziwie była wspólnotą… Nikt z nas nie mógł Mu towarzyszyć we wszystkich wymiarach Jego tak bogatego życia. Wielu z nas jednak cieszy się z tego, że miało okazję uczestniczyć w nim chociaż trochę.

Z okazji Jubileuszu

Darmowy e-book
"Jaki jest sens życia?
Kilka rad z duchowości benedyktyńskiej"

Hasło benedyktyńskie: PAX BENEDICTINA oznacza, że to, co zasadnicze, powinno mieć swoje miejsce w naszym życiu – chodzi o pokój wewnętrzny, PAX. Najpierw ŁAD I PORZĄDEK, potem zasada: MÓDL SIĘ I PRACUJ, z której wypływa zwyczajna, ludzka – a w głębszej perspektywie Boska – radość dnia codziennego, a następnie dojrzały owoc: pokój.
Księgarnia

Najnowsze publikacje

Z okazji jubileuszu 70-lecia święceń kapłańskich ojca Leona Knabita OSB publikujemy serię rekolekcji „W poszukiwaniu Boga” (wygłoszonych w latach 1979-1982).