Błogosławiony, kto zaufał Panu

Jezu, ufam Tobie! Im większa wiara, tym większa ufność, nawet wbrew wszelkiej nadziei. Natomiast nadzieja pokładana w człowieku i to nie sprawdzonym, jakże często ściąga na siebie przekleństwo. A gdy ufam swojemu postępowaniu wbrew Bożym nakazom, wtedy: Biada!