Tydzień temu ukazał się w dodatku do Rzeczypospolitej, pisma jak wiadomo nie konfesyjnego, obszerny artykuł Pani Ewy Polak-Pałkiewicz pod tytułem „Biedny chrześcijanin patrzy na Ojca Knabita”. W artykule tym Autorka snuje refleksje na temat Kościoła w świetle zakończonych niedawno ŚDM. Pozwolicie, że i ja w tym miejscu dorzucę parę swoich osobistych opinii. Jestem członkiem Kościoła i mnichem tynieckim, ale to, co napiszę jest moją osobistą opinią, a nie urzędową wypowiedzią Kościoła czy Opactwa. Ufam, że każdy w miarę inteligentny człowiek widzi te różnicę.


moja odpowiedź na artykuł Pani Ewy Polak-Pałkiewicz – kliknij tutaj