Nasze nawracanie się ma polegać na tym, że dostrzeżemy to, kim ja właściwie jestem, jaki jest Kościół, w którym jestem, dlaczego mój kościół, a nie inny.

Na przykład jest tu wspaniała świątynia, a w niej przedstawiona historia Kościoła, może niektórzy nie znają, ale są Dawid, Samuel, Jesse. Kto potrafi powiedzieć coś na ich temat? Król Dawid może jeszcze, ale Samuel, Jesse to chyba nie bardzo. A Święty Paweł – List do Rzymian, Koryntian, Efezjan? Czytałeś list św. Pawła? Może ktoś odpowie: „Nie, ja cudzych listów nie czytam”. Człowieku, pomyśl, wiesz coś o religii więcej?

// fragment książki Aż po krańce ziemi