Nie zdajemy sobie czasem z tego sprawy, a może i zdajemy, tylko nie przykładamy do tego wagi, ile dobre słowo znaczy. Powiedziane do człowieka w odpowiednim momencie potrafi podnieść na duchu. Dobre słowo, modlitwa skierowana do Boga za kogoś potrafi ustawić należycie życie człowieka. Jak często mówi się: „Mogę się za ciebie tylko pomodlić”. To nie jest TYLKO, to jest wielka siła. Lekarze w Ameryce sprawdzili statystycznie – tam wszystko badają – że chorzy, za których ktoś się modli, szybciej wracają do zdrowia. Czasem umierają; i tak bywa. Ojciec Święty modlił się za wiele osób, a jednak umarły, widocznie było potrzeba. Normalnie jednak ok. 40% ludzi chorych, za których ktoś się modli, szybciej zdrowieje. Twierdzą tak Amerykanie, którzy nie są za bardzo wrażliwi na cuda.

Z modlitwą łączy się nasze słowo do Boga, wzywanie Go, uczestnictwo w Mszy św. Wspomnieliśmy, że około połowy wiernych nie chodzi na Msze. W rozmaitych regionach rozmaicie te sprawy się układają. Nad morzem nie jest tak źle. Kaszubi i ci, którzy do Kaszubów się dopisali, tej pobożności mają trochę więcej. Natomiast Pomorze Zachodnie, centrum Polski, wielkie miasta – tam nieraz tylko 11% chodzi do kościoła. Natomiast na południu, w Nowym Sączu, w kościele pod wezwaniem Przemienia Pańskiego podczas tygodniowego odpustu rozdano 81 tys. Komunii, czyli dziennie w kościele było około 10 tys, wiernych, a były to dni powszednie. Niepojęte! Jak opowiadałem księżom z Pomorza Zachodniego, pytali, czy to ten sam Kościół katolicki? Żeby w dzień powszedni, nawet na odpust, przyszło 10 tys. ludzi? Bywa i tak.

// fragment z książki Świętość zaczyna się zwyczajnie… od uśmiechu!