Ideologia gender jest ideologią, z punktu widzenia wiary, zupełnie niesłuszną. Wierzymy, że Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę i zalecił im, żeby się rozmnażali i napełniali ziemię. Człowiek po grzechu pierworodnym chciał być jak Bóg, a więc on ma decydować o tym, co jest dobre, a co złe i zaciera różnice między płciami, stając się ważniejszym od Pana Boga, mówi, że płeć to nie jest sprawa normalnego powstawania człowieka z relacji seksualnej między mężem a żoną, ale wytwór kulturalny. Sprzeciwia się więc prawu Bożemu, a my – jako ludzie wierzący – nie możemy tego absolutnie przyjąć.