Ciekawe by było zrobić film opowiadający drogę Hostii, począwszy od siania ziarna, poprzez zbiór, wytworzenie mąki, następnie sam proces produkcyjny opłatków, aż na ołtarz Pański. Ile osób jest zaangażowanych w to, aby ta malutka Hostia z ziarna rzuconego w ziemię trafiła do nas w postaci Ciała Pańskiego. Proszę zwrócić uwagę: my ofiarujemy owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, to jest właśnie ta nobilitacja pracy, która miała być w raju radością człowieka, a po grzechu pierworodnym stała się przekleństwem, natomiast dzięki Chrystusowi, dzięki też Jego pracy, dzięki Jego ofierze, dzięki temu, że chleb i wino uczynił materią Eucharystii, Bóg wchodzi w samo centrum życia człowieczego (fragment z książki Jesteś powołany i stworzony do szczęścia!)