Z pewnością święci kapłani sprawujący Eucharystię utwierdzają wiarę uczestników. Ale i czynne uczestnictwo wiernych ożywia wiarę kapłana. Na 22. spotkaniu młodzieży dolnośląskiej w Legnickim Polu, uczestniczyłem we Mszy św. dla około trzech setek młodzieży, w której ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski najpierw ciepłymi a zrozumiałymi słowami zjednoczył obecnych wobec misterium Eucharystii, a potem, przed Prefacją jeszcze raz bardzo ciepło z przejęciem przypomniał przed jaką tajemnicą stajemy. Atmosfera stała się wprost mistyczna.

Tak, nie wystarczy tylko odmówić czy odśpiewać formuły modlitewne. Trzeba wlać ducha. Podobna Msza św. odbyła się podczas inauguracji roku szkolnego w Liceum „Radosna Nowina” w podkrakowskich Piekarach – ponad czterystu uczestników dawało świadectwo swojej żywej wierze. A wcześniej jeszcze, choć bez bezpośredniego związku z Mszą św., w Myślenicach, gdzie bardzo młodzi ludzie nakręcili piękny film o Matce Bożej Myślenickiej na 50-lecie Koronacji. Piszę o tym w radości pogłębionej wiary dzięki uczestnikom, zwłaszcza młodym.

Jakie społeczeństwo, takie duchowieństwo!