Jeśli kto chce iść za mną,
Niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

Często mówi się o naśladowaniu Świętych, ale przede wszystkim trzeba naśladować Chrystusa. Bo On jest pełnią świętości. I w Nim się spełniły wszystkie cierpienia fizyczne i moralne, a przede wszystkim krzyż – inny dla każdego człowieka, ale każdy mieszczący się w Krzyżu Chrystusa. I to nas, wierzących najbardziej jednoczy.