Po pierwsze, w taniej książce znalazły się 3 publikacje:

Po drugie, polecam dwa fragmenty z protestu siostry Małgorzaty Borkowskiej OSB pt. Oślica Balaama: