Jezus Chrystus, będą bogaty, dla was stal się ubogim,
Aby was swym ubóstwem ubogacić.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy jako słudzy Jezusa przez modlitwę i dobre uczynki służyli tylko Bogu. A jeśli służymy także innemu panu, liczmy się z tym, że miłosierny sprawiedliwy Bóg każe nam ponieść konsekwencje naszej niesprawiedliwości.