Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów,
W którym wołamy: Abba, Ojcze

Kto z nas może powiedzieć, że umie się modlić? Modlitwa jest wciąż wyzwaniem. Wciąż jeszcze nie umiem. Więc mam się modlić, jak umiem, a nie, jak nie umiem. Jezus podpowiada, Duch Święty wspomaga. Nie zniechęcam się. Może ocalę jakąś Sodomę czy Gomorę?