Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił

Jak często przeżywamy stany od wielkiej radości do depresji, czasem wprost do rozpaczy. Opuszczeni wołamy wtedy do Boga. Ale w tym wołaniu pamiętajmy, że tajemnica Paschy Jezusa i naszej, którą w Wielkim Tygodniu szczególnie przeżywamy, wskazuje nam pewną drogę od grzechu do łaski, od niewoli do wolności, od ciemności do światła, od śmierci do Zmartwychwstania. Oto nasze, moje! Chrześcijaństwo.