Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie twoich ustaw.

Jeśli wejdziemy w krąg Bożego światła, cała rzeczywistość stworzona jawi się nam we właściwych wymiarach: wspaniałości i marności, wysiłek i lenistwo, ludzie i samotność. Maryja – dzisiaj SIEWNA – oddała się całkowicie Słowu, które jest Światłem. Podążajmy za Nią.