Żal po bliskich zmarłych pozostaje na zawsze, ale gdy mamy moralną pewność, że cieszą się oni oglądaniem Boga na wieki w niebie, że nie mogą zgrzeszyć i że gotowi spotkać się z nami, to promień radosnej nadziei oświeca nasze dusze i serca. Oczywiście, kto już jest zbawiony, to tajemnica, którą odkryjemy dopiero po śmierci. Niestety, wielu ludzi w Polsce i na całym świecie bawi się w duchy i inne strachy, urządzając tak zwany halloween, którego początki zanurzone są w satanizmie.  Kościół ma na to swój projekt, który w rozmaitych parafiach już wchodzi w życie. Robi w te dni procesje – pochody Świętych. Ludzie, zwłaszcza młodzi, przebierają się za tych, którzy już są wyniesieni na ołtarze, albo w opinii publicznej już są świętymi.  Jest ich bardzo wielu, nie tylko w Litanii czy w kalendarzu. I przybywają wciąż nowi, wyniesieni na ołtarze przez św. Jana Pawła II i jego następców. W wielu parafiach urządza się Korowody Świętych, gdzie uczestnicy przebierają się za Świętych, jak np Piotra, Pawła, królową Jadwigę, Stanisława Kostkę, Księdza Popiełuszkę, św. Faustynę i wiele, wiele innych, także jeszcze nie beatyfikowanych, jak choćby Helenę Kmieć zamordowaną w Boliwii przez człowieka bez sumienia.