W tamtym roku smuciliśmy się z tak niespodziewanego odejścia mojego współbrata ojca Jana Pawła Konobrodzkiego OSB do domu Pana. Zostały nam tylko SŁOWA… Nie tak dawno nasze wydawnictwo opublikowało zbiór rozważań ojca Jana Pawła, które przez prawie rok udostępniał w wersji wideo, teraz wszystkie przemyślenia dostępne są w książce pt. „Słuchaj… Refleksje liturgiczne”.