Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże

A Kościół wciąż śpiewa chwałę Panu. Oczywiście, najlepiej jest śpiewać pieśń uwielbienia w świątyni, czy poza nią. Ale poza tym śpiewem dla Boga jest każde dobre słowo ludzkie. Jest wytrwałość w trudzie podejmowanym dla Jego chwały. Są dobre owoce, dobre działania z serca płynące – dla bliźniego, w którym widzimy Chrystusa. Śpiewajmy!