Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi

Tajemnica w ścisłym tego słowa znaczeniu, to jest rzeczywistość, której swoim rozumem odkryć i pojąć nie mogę. Uchyliłeś więc jej rąbka i objawiłeś, że Bóg, Ojciec najlepszy, stworzył; Syn Boży Jezus Chrystus odkupił; a Duch Święty, Miłość ich Obu – uświęcił i nadal uświęca. Rozmaite systemy filozoficzne próbują tłumaczyć, jak Ci Trzej stanowią Jedno. A ja, w blasku światła Ducha, mówię: „Wierzę w coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może”.