Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Żadna miłość nie jest łatwa, bo ogranicza suwerenność człowieka na korzyść kogoś drugiego. A już miłować tego, kto mi źle życzy i czyni, to przekracza ludzkie możliwości. A jednak potrafił to młody Dawid. A i dla nas nie będzie to zbyt trudne, jeśli „obraz człowieka niebieskiego” będzie w nas wyraźny. Spróbujmy.