Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Dzisiaj rozpoczynamy drugą część Wielkiego Postu – czas rozważania Męki Pańskiej. Ta wielka rzecz, którą Bóg dla nas uczynił, to wyzwolenie człowieka z jarzma grzechu i śmierci przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Jezusa. Trzeba nam z Jezusem umierać grzechowi, bo – nie grzesz więcej. A wtedy z Nim zmartwychwstaniemy do chwały.