Można by powiedzieć, że wolność jest także cnotą. Można być „wolnym od czegoś” i „wolnym ku czemuś”. Dojrzewanie człowieka zakłada wyzwolenie się od władz pewnych emocji czy władzy lub oczekiwań innych ludzi, a zakłada zaangażowanie się i dążenie do jakiegoś celu – otwarcie się na miłość. Wolność zakłada niezależność i autonomiczne podejmowanie decyzji, co powoduje, że człowiek ma poczucie wolności – czyli żyje w harmonii z samym sobą. To wspaniałe doświadczenie, ponieważ życie w harmonii ze sobą, owocuje harmonią w relacjach z innymi.

// fragment z książki Powołanie – i co dalej?