Słowo Pana trwa na wieki,
To Słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Żyjemy w blasku Słowa. Ono jest dla nas Dobrą Nowiną. Wśród zalewu słów ono jedno daje nam moc, miłość i trzeźwe myślenie. Wskazuje na sens pokornej wierności. Przyjmujmy je do serca. I wypełniajmy wraz z Maryją: niech mi się stanie według słowa Twego.